TEVVAB – Tevbeleri Kabul Edip Günahları Bağışlayan… – Allahın İsimleri

Ancak tevbe edenler, (kendilerini ve başkalarını) düzeltenler ve (indirileni) açıklayanlar(a gelince); artık onların...

SAİK – Cehenneme Süren – Allahın İsimleri

Suçlu-günahkarları susamışlar olarak cehenneme süreceğiz. (Meryem Suresi, 86)   İnsan Allah’a kul...

NUR – Alemleri Nurlandıran, İstediği Simalara,… – Allahın İsimleri

Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir;...

NASIR – Yardım Eden – Allahın İsimleri

Onlara yardım ettik, böylece üstün gelenler oldular. (Saffat Suresi, 116) İnananların tek yardımcısı ve velisi...

MUSEVVA – Şekillendiren, Düzenleyen – Allahın İsimleri

Ey insan, ‘üstün kerem sahibi’ olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir? Ki O, seni yarattı,...

MÜ’MİN – Emniyet Verici, Emin Kılan – Allahın İsimleri

"O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır;...

MEVLA – Dost, Sahip, Müminlerin Dostu Olan, Onlara… – Allahın İsimleri

Hayır, sizin mevlanız Allah’tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır. (Al-i İmran Suresi, 150) Mümin, herkesin v...

MELİK – Bütün Kainatın Sahibi Ve Mutlak Surette… – Allahın İsimleri

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların (gerçek) ilahına; (Nas Suresi, 1-3) Allah’ın...

KUDDÜS – Hatadan, Gafletten Ve Her Türlü Eksiklikten… – Allahın İsimleri

Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim olan Allah’ı tesbih eder. (Cuma Suresi,...

KASİM – Kısımlandıran, Rızıkları, Nimetleri… – Allahın İsimleri

Senin Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında maişetlerini aralarında Biz paylaştırdık ve onlardan...

KAFİ – Yeterli, Varlığı Mevcudatın Bütün İhtiyaçlarına… – Allahın İsimleri

Allah, kuluna yeterli değil mi? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için bir...

DARR – Zarar Verici Şeyler Yaratan – Allahın İsimleri

"Ben, O’ndan başka ilahlar edinir miyim ki, Rahman (olan Allah), bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati...
12