Deniz ve Karaların Oranı – Kuran Mucizeleri

Kuran'da geçen "deniz" ve kara" kelimelerinin sayıca birbirlerine oranı, bugün modern bilimin tespit ettiği...

Ay’a Çıkış Tarihi – Kuran Mucizeleri

Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı. (Kamer Suresi, 1) "Kamer" kelimesinin Türkçedeki karşılığı...

Cinsiyet ve 23. Kromozom Çifti – Kuran Mucizeleri

  İnsanların ve diğer canlıların genetik yapısı, kromozomlara bağlıdır ve DNA'lar bu kromozomlarda yer alan genetik...

Demirin Atom Numarası – Kuran Mucizeleri

  Demir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran'da, "Demir" anlamına gelen...

Kuran’da Harf Dizilimleriyle İşaret Edilen Bilimsel… – Kuran Mucizeleri

DNA VE GENETİK TARİHİNİN BAŞLANGICI HALLEY YILDIZI VE 76 YIL HEMOGLOBİN VE DEMİR  KUM TEPELERİ VE MARS GEZEGENİ ...

Kuran’daki Dikkat Çekici Sayılar – Kuran Mucizeleri

Bu bölüm Ahmet Maraşlı'nın, Kuran'da Sırlı Diziliş, (Okul Yayınları, İstanbul, 2003) kitabından faydalanılara...

Venüs ve Mars’ın Dönüş Süreleri – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Televizyonun İcadı – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Göz Tabakası Retina – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Yeraltındaki Enerji: Petrol – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Ozon Tabakası – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Kuantum Fiziği – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Kum Tepeleri ve Mars Gezegeni – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Hemoglobin ve Demir – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Halley Yıldızı ve 76 Yıl – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Dna ve Genetik Tarihinin Başlangıcı – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Kuran’da İşaret Edilen Kimyasal Elementlerden Bazıları… – Kuran Mucizeleri

  (Bu bölüm Ömer Çelakıl'ın "Kur'an-ı Kerim'de Evrenin Yapıtaşları"...

Kuran Allah’ın sözüdür – Kuran Mucizeleri

  Bu kitapta sonuç bölümüne kadar incelediğimiz tüm bilgiler, bizlere açık bir...

Aydınların Kuran hakkındaki yorumlarından bazıları… – Kuran Mucizeleri

  Kuran'ın Edebi Mükemmelliği ve Taklit Edilemezliği Hakkındaki Yorumlardan Bazıları Mekkeliler hala ondan mucize...